НАШИТЕ УСЛУГИ

Ще ти помогнем да развиеш идеите си.

Създаване на Фирма

Регистрация на нови фирми в България и интернационализация на съществуващи чуждестранни организации. 

Предоставяме консултации и съдействие при учредяване на всякакъв тип търговки дружества (АД, ООД/ЕООД), както и всякакъв вид други юридически лица, при регистрация по ЗДДС, за интернационализация на вече съществуващи компании, както и данъчна и бизнес локализация

 

Осигуряваме подготовката на всички необходими документи в двуезичен формат, следвайки внимателно действащите български и международни законови норми. 

 

Управляваме стандартни и извънредни операции и свързаните с тях административни дейности: от откриване на корпоративни и лични банкови сметки, до изискване на специални разрешителни и лицензи, покупко-продажба на фирми и наемане на персонал, съблюдавайки всички изисквания на българското законодателство.

Всеки бизнес е уникален и има различни потребности, затова се ангажираме да 

отговорим на всички искания, очаквания и нужди на нашите клиенти.

Счетоводно Управление

Счетоводни услуги, данъчни декларации и ДДС, финансови отчети и данъчни консултации.

Нашите счетоводни услуги включват: текущо месечно счетоводство, изготвяне на шестмесечни и годишни финансови отчети, месечни справки-декларации по ДДС, управление на заплати и подкрепа при изпълнението на всякакви изисквания, свързани с данъчни задължения и новости. 

 

Предлагаме съдействие и консултации на фирми, лица на свободна практика и физически лица, както за обичайните дейности, така и за каквито и да е други административни или неадминистративни потребности.

 

Данъчната система е сложна, затова с нея трябва да работят компетентни специалисти с опит. Познавайки в дълбочина законите за националното данъчно облагане, гарантираме най-добрите решения, оптимизирането на данъчната тежест и свеждане до минимум на произтичащи проблеми, благодарение на коректно планиране.  

Знаем, че трябва да се концентрираш върху бизнеса си. Затова ние ще се заемем с разрешаването на всички възможни проблеми и развитието на нови възможности за нашите клиенти. 

Бизнес Консултиране 

Оптимизиране на процеси, анализ и съдействие при бизнес и търговско управление.

Предоставяме комплексна услуга – от проучване и обработка на данни и процеси до секторни изследвания и проучвания за осъществимост. Ние предлагаме търговски и маркетингови услуги и помощ при прогнозиране и стратегически и икономически оценки.

 

Всяка фирма се изправя пред различни проблеми, които изискват специфични решения; за всяка цел се изготвя стратегия, за да се стигне до желания резултат чрез иновативни и оптимизирани методи за управление.

Благодарение на нашия професионализъм и твоето положително отношение към промяната, можем да подобрим ефективността на бизнеса ти и заедно да открием нови възможности за растеж.

Услуги и Помощ

Персонализирани решения за всяка нужда, услуги и търговско упълномощаване, юридическа и нотариална помощ.

Предлагаме различни помощни и съпътстващи услуги, както за бизнеса, така и лични: помощ при откриване на банкови сметки, юридическо и нотариално обслужване, помощ при застраховане, легализация и изискване на документи, апостил, заклети преводи и регистрация на превозни средства.

Най-подходящият момент за начало на твоя проект е СЕГА.

Ние ще се погрижим за всичко, от което имаш нужда, за да започнеш и разшириш своя бизнес. 

ADVERSARIA LTD

 

Ние сме Adversaria, счетоводна и консултантска агенция, която предлага професионалниуслуги на фирми в България

© 2018 Adversaria

Privacy Policy – Cookie Policy 

ул. Екзарх Йосиф 88

1527 – София

България

 

E: info@adversaria.bg